دانلود پروژه معماری

پاورپوینت تحلیل و بررسی بیمارستان کودکان اولینا لندن ( بررسی نمونه موردی خارجی ) 83 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی بیمارستان کودکان اولینا لندن ( بررسی نمونه موردی خارجی ) ۸۳ اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه در معماری اسلامی 66 اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه در معماری اسلامی ۶۶ اسلاید قابل ویرایش

رساله طراحی کلینیک بیماری های خونی کودکان ( رساله بیمارستان کودکان )

رساله طراحی کلینیک بیماری های خونی کودکان ( رساله بیمارستان کودکان )

پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه سلماسی مشهد ( تحلیل آنالیز سایت و بنا ) 106 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه سلماسی مشهد ( تحلیل آنالیز سایت و بنا ) ۱۰۶ اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی گرمابه در معماری اسلامی 68 اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت تحلیل و بررسی گرمابه در معماری اسلامی ۶۸ اسلاید قابل ویرایش

پروژه مرمت و احیاء بازارچه نایب السلطنه تهران 111 اسلاید قابل ویرایش

پروژه مرمت و احیاء بازارچه نایب السلطنه تهران ۱۱۱ اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت تحلیل بلوار معیاد منطقه 22 تهران 17 اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت تحلیل بلوار معیاد منطقه ۲۲ تهران ۱۷ اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت تحلیل میدان مصلی مراغه ( پروژه تحلیل فضای شهری ) 75 اسلاید

پاورپوینت تحلیل میدان مصلی مراغه ( پروژه تحلیل فضای شهری ) ۷۵ اسلاید

پاورپوینت تحلیل کتابخانه مرکزی سیاتل آمریکا 50 اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت تحلیل کتابخانه مرکزی سیاتل آمریکا ۵۰ اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت تحلیل و بررسی تقاطع استقلال و چهاراه میلاد ( پروژه تحلیل و فضای شهری ) 75 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی تقاطع استقلال و چهاراه میلاد ( پروژه تحلیل و فضای شهری ) ۷۵ اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی فلکه ولیعصر تبریز ( پروژه تحلیل فضای شهری ) 114 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی فلکه ولیعصر تبریز ( پروژه تحلیل فضای شهری ) ۱۱۴ اسلاید

پاورپوینت تجزيه و تحليل بخشهای تشكيل دهنده دانشكده معماری 61 اسلاید

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بخشهای تشکیل دهنده دانشکده معماری ۶۱ اسلاید