پاورپوینت تحلیل و بررسی بیمارستان کودکان اولینا لندن ( بررسی نمونه موردی خارجی ) 83 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی بیمارستان کودکان اولینا لندن ( بررسی نمونه موردی خارجی ) ۸۳ اسلاید ۵ (۱)

پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه در معماری اسلامی 66 اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه در معماری اسلامی ۶۶ اسلاید قابل ویرایش ۵ (۱)

رساله طراحی کلینیک بیماری های خونی کودکان ( رساله بیمارستان کودکان )

رساله طراحی کلینیک بیماری های خونی کودکان ( رساله بیمارستان کودکان ) ۵ (۱)

پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه سلماسی مشهد ( تحلیل آنالیز سایت و بنا ) 106 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی خانه سلماسی مشهد ( تحلیل آنالیز سایت و بنا ) ۱۰۶ اسلاید ۵ (۲)

پاورپوینت تحلیل و بررسی گرمابه در معماری اسلامی 68 اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت تحلیل و بررسی گرمابه در معماری اسلامی ۶۸ اسلاید قابل ویرایش ۵ (۱)

پروژه مرمت و احیاء بازارچه نایب السلطنه تهران 111 اسلاید قابل ویرایش

پروژه مرمت و احیاء بازارچه نایب السلطنه تهران ۱۱۱ اسلاید قابل ویرایش ۵ (۲)

پاورپوینت تحلیل بلوار معیاد منطقه 22 تهران 17 اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت تحلیل بلوار معیاد منطقه ۲۲ تهران ۱۷ اسلاید قابل ویرایش ۵ (۱)

پاورپوینت تحلیل میدان مصلی مراغه ( پروژه تحلیل فضای شهری ) 75 اسلاید

پاورپوینت تحلیل میدان مصلی مراغه ( پروژه تحلیل فضای شهری ) ۷۵ اسلاید ۵ (۱)

پاورپوینت تحلیل کتابخانه مرکزی سیاتل آمریکا 50 اسلاید قابل ویرایش

پاورپوینت تحلیل کتابخانه مرکزی سیاتل آمریکا ۵۰ اسلاید قابل ویرایش ۵ (۱)

پاورپوینت تحلیل و بررسی تقاطع استقلال و چهاراه میلاد ( پروژه تحلیل و فضای شهری ) 75 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی تقاطع استقلال و چهاراه میلاد ( پروژه تحلیل و فضای شهری ) ۷۵ اسلاید ۵ (۱)

پاورپوینت تحلیل و بررسی فلکه ولیعصر تبریز ( پروژه تحلیل فضای شهری ) 114 اسلاید

پاورپوینت تحلیل و بررسی فلکه ولیعصر تبریز ( پروژه تحلیل فضای شهری ) ۱۱۴ اسلاید ۵ (۱)

پاورپوینت تجزيه و تحليل بخشهای تشكيل دهنده دانشكده معماری 61 اسلاید

پاورپوینت تجزیه و تحلیل بخشهای تشکیل دهنده دانشکده معماری ۶۱ اسلاید ۵ (۱)